Категорії

ярошенко о.г.

ярошенко о.г.

Товари від 1 дo 14 з 14

Товари від 1 дo 14 з 14


Ольга Григорівна Ярошенко народилася 22 вересня 1950 року в селі Харсіки Чорнухинського району Полтавської області в селянській родині. Батько Григорій Іванович Давиденко працював комбайнером, мати Ганна Панкратівна Давиденко – бухгалтером. У 1957 р. стала ученицею 1 класу Харсіцької восьмирічної школи, а в 1965 році після її закінчення продовжила навчання в Чорнухинській середній школі імені Г. С. Сковороди, яку закінчила з золотою медаллю у 1967 році. У цьому ж році стала студенткою природничого факультету Полтавського державного педагогічного інституту імені В. Г. Короленка. У 1972 році отримала диплом з відзнакою зі спеціальності біологія і хімія з присвоєнням кваліфікації учителя біології і хімії середньої школи. Педагогічну діяльність розпочала у 1972 р. згідно призначення у Київській середній школі № 175, де працювала до 1979 року, перебуваючи на посадах вчителя природознавства, біології, вчителя хімії, заступника директора школи з навчально-виховної роботи. З 1979 по 1983 рік працювала вчителем хімії Київської середньої школи № 44. У 1983 році вступила до аспірантури (очна форма навчання) Науково-дослідного інституту педагогіки УРСР. 10 квітня 1987 році успішно захистила кандидатську дисертацію “Формування у вчителів загальноосвітніх шкіл готовності до освоєння 4 передового педагогічного досвіду” зі спеціальності 13.00.01 – теорія та історія педагогіки. Наукову діяльність розпочала в Науково- дослідному інституті педагогіки УРСР на посаді молодшого наукового співробітника. У 1988 році була обрана вченою радою інституту на посаду старшого наукового співробітника, а в 1989 році – провідного наукового співробітника. Весь цей час поєднувала наукову діяльність з роботою вчителя хімії у Київських середніх школах № 178 (1986-1988), № 272 (1989-1992) з викладацькою діяльністю у КДПІ ім. О. М. Горького (1988-1990). З 1990 року працює у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова на посадах старшого викладача (1990-1991), доцента (1991-1992, 1997-1998), завідувача кафедрою методики викладання природничо-географічних дисциплін та охорони природи (1992-1994), з 1998 року – професор цієї ж кафедри. Перебуваючи на посаді викладача вищого педагогічного навчального закладу, продовжувала працювати за сумісництвом – вчителем хімії у Київській середній школі № 272, Київському ліцеї бізнесу. З 1994 по 1997 рік навчалася в докторантурі НПУ імені М. П. Драгоманова. 12 березня 1998 року захистила докторську дисертацію на тему “Педагогічні основи групової навчальної діяльності школярів (на матеріалі вивчення хімії)” і здобула науковий ступінь доктора педагогічних наук за двома спеціальностями 13.00.01 – теорія та історія педагогіки, 13.00.02 – теорія та методика навчання хімії. З теорії та методики навчання хімії це був перший захист в незалежній Україні. У 1999 році Ользі Григорівні було присвоєно вчене звання професора кафедри методики викладання 5 природничо-географічних дисциплін та охорони природи. О. Г. Ярошенко активно співпрацює з Міністерством освіти і науки України. У 1993 році очолювала авторський колектив розробників тестів з хімії для перевірки знань, умінь і навичок випускників загальноосвітніх шкіл, за якими проводилось тестування в межах усієї держави. У 1994 році була одноосібним автором тестів того ж призначення. У 1993 році у складі творчої групи розробляла концепцію неперервної хімічної освіти в Україні; у 2000 р. – критерії оцінювання навчальних досягнень школярів з хімії; у 2002 р. – Проект стандартів шкільної хімічної освіти; у 2003-2004 рр. – навчальні програми з природознавства (5-6 кл.) та з хімії (7-11 кл.). У 1998 році була головою першого Всеукраїнського конкурсу “Учитель року” (номінація хімія), а в 2002 – заступником голови такого ж конкурсу. Тривалий час працювала в комісії Науково- методичної ради (хімія) з питань освіти Міністерства освіти і науки України, виконуючи обов’язки заступника голови цієї комісії. З 1999 по 2003 рік виконувала обв’язки відповідального секретаря Фахової ради з ліцензування та акредитації вищих навчальних закладів України за напрямом 0101 “Педагогічна освіта”. У 2002 році увійшла до складу експертної комісії з освіти, культури і мистецтва ДАК України, у 2005 році – до Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні. Рішенням ученої ради Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка у 2005 році Ярошенко Ользі Григорівні присвоєно звання Почесного професора університету. Рішенням загальних зборів АПН України від 16 листопада 2006 року Ярошенко Ольга Григорівна обрана членом- кореспондентом Академії педагогічних наук України. Багато років працювала у складі двох спеціалізованих вчених рад, в яких здійснювались захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата педагогічних наук. З 2004 р. – вчений секретар, а в 2008-2010 р. – заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 26.53.01, з 2004 року – голова спеціалізованої вченої ради К 26.053.11 в НПУ імені М. П. Драгоманова. У 1992 р. нагороджена значком “Відмінник народної освіти УРСР”, у 1998 р. – Грамотою МО 7 України за виконання обов’язків голови журі Всеукраїнського конкурсу “Учитель року” (номінація хімія), у 2000 р.– Грамотою МО України за плідну науково-викладацьку діяльність та з нагоди 50-річчя; у 2003 р. Почесною грамотою Академії педагогічних наук та Почесною грамотою Київського міського голови. У 2003 році 30-літню невтомну працю О. Г. Ярошенко відзначено високим почесним званням – Заслуженого працівника освіти України, у 2005 р. – орденом святих Кирила і Мефодія, Подякою ректора НПУ імені М. П. Драгоманова, у 2008 р. – Почесною грамотою МОН України, у 2010 р. – Почесною грамотою Спілки жінок України. До 175-річчя НПУ імені М. П. Драгоманова О. Г. Ярошенко нагороджена Орденом святої великомучениці Варвари (2010 р.).

Більше

has been added to your wishlist.

Continue shopping My wishlists